AQUA = VODA + HIT = ÚDER = AQUAHIT

Vodní náplň představuje nepevnou posilovací zátěž ve válci Aquahit v rozsahu 1 – 20 kg. Manipulace vyžaduje nejenom silové nasazení hlavních výkonných svalových skupin a intenzivní zapojení posturálního svalstva, ale také značnou dávku koordinačních schopností. Tyto mimořádné nároky válce Aquahit znamenají stejný stupeň fyzické aktivace, jaký vyžaduje cvičení s vahou podstatně větší při použití klasického náčiní.

Navíc mobilní madla válce Aquahit, která umožňují měnit šíři a způsob úchopu, představují zmnohonásobení cvičebních variací a umožňují funkční zapojení svalů v rámci komplexního pohybu.

Aquahit se výborně osvědčuje při balančních cvičeních, při cvičeních dynamické síly, nácviku rovnováhy. Při cvičení s vakem Aquahit dochází k jevu zvaném funkční impulzace síly. Funkční impulzace je velmi podobná jevům, nastávajících při řešení složitých situací v alpském lyžování (nerovnost na trati, neočekávatelné zaříznutí lyže, záklon těla).

Sporty, které využívají aquahit

fotbal, hokej, atletika, cyklistika, sjezdové lyžování, klasické lyžování, biatlon, rychlobruslení, zápas, judo, golf a mnoho dalších

Při cvičení s válcem Aquahit je možno použít:
posilovací vak Aquahit plně napuštěný vodou
posilovací vak Aquahit částečně naplněný vodou

Výhody obou variant:

 • nepevná zátěž – vysoká svalová koordinace, aktivace a rovnováha
 • mobilní úchopy – změny působení a svalová aktivace různých segmentů lidského těla
 • možnost cvičení ve všech směrech, pod jakýmkoli úhlem a v jakékoliv poloze
 • možnost procvičení prakticky všech svalových skupin
 • neúplné napuštění válce Aquahit vodou a zpevnění tělesa vaku Aquahit dofouknutím vzduchu (tlak vzduchu je tak malý, že se dofouknutí provádí ústy) znamenalo vytvoření úplně nového náčiní se zcela mimořádným tréninkovým efektem
 • důsledkem pohybu vody v uzavřeném prostoru válce Aquahit je náraz na stěnu vaku při změnách směru – ten vyvolá stejné předpětí svalu a následnou aktivaci velkého množství svalových vláken, jak je tomu při použití reaktivní (rázové) posilovací metody
 • víme, že plyometrická neboli reaktivní metoda je nejefektivnější formou rozvoje výbušné síly – ale nárazy, které vyvolávají nutné předpětí svalů, omezují ze zdravotních důvodů rozsah jejího použití – zatímco fyzikální vlastnosti vody ve válci Aquahit při nárazu v uzavřeném prostoru toto nebezpečí eliminují a tím umožňují použití těchto cvičení ve větším rozsahu – tato skutečnost také otevírá obrovský prostor využití válce Aquahit v oblasti rehabilitace
 • regulovatelná zátěž umožní operativní stanovení optimální intenzity cvičení, se zřetelem k úrovni cvičícího, procvičované svalové skupině a zaměření cviku
 • snadná změna pracovní váhy válce Aquahit umožňuje využití většiny známých posilovacích metod pro komplexní posilování, lokální zaměření i posilování drobných segmentů našeho těla
 • pohyblivá zátěž v uzavřeném prostoru válce Aquahit klade při cvičení daleko větší nároky na koordinaci a rovnováhu než např. vlastní herní činnost ve sportovních hrách
 • cvičení s válcem Aquahit podporuje vytváření kineziologicky správných pohybových stereotypů – intenzita cvičení je daná vlastní zátěží a pracovním nasazením sportovce – přestože může dosahovat limitních hodnot, omezuje nízká absolutní váha náčiní Aquahit nebezpečí zdravotního poškození
 • při cvičení hlavních svalových skupin dochází k funkční impulzaci oblastí, které jsou při klasickém posilování vyřazovány
 • všestranné nároky jakéhokoli cvičení představují komplexní aktivaci svalového aparátu v takové míře, že souběžně stimulují kompenzační mechanismy

AQUAHIT

0

Pros

Cons